Motywacja ponad wszystko….

     Dnia 27.01.2017 roku w godzina 8.45-11.20 w gmachu Gimnazjum w Zielonce miał miejsce kolejny punkt Programu Bezpiecznej Szkoły  – konwersatorium pt. „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność”. Na drugiej lekcji program przygotowany przez p. Martę Moczydłowską i p. Mariusza Chwedczuka przerobiły oddziały pierwsze, na kolejnej drugie i na czwartej oddziały trzecie.

     Program zakładał wprowadzenie uczniów w temat niepełnosprawności, zapoznanie z przemówieniem Nicka Vujicica (człowieka bez rąk i nóg, światowego mówcę motywacyjnego), który amerykańskiej młodzieży szkolnej uświadamiał, jak wygląda życie niepełnosprawnego i czym są wszelkie przejawy dokuczania dla takiej osoby. Podczas filmu młodzież z każdego oddziału trwała w skupieniu widząc człowieka, który nie mając rąk ani nóg jest szczęśliwy, ma żonę i dwójkę dzieci, a którego droga do szczęścia była długa i trudna. Nick tłumaczył młodzieży, żeby pomagali niepełnosprawnym kolegom na tej drodze, a nie utrudniali, ponieważ czasami złym słowem można drugiego człowieka zabić lub zadać poważną ranę do końca życia. Nick dał świadectwo człowieka wierzącego, który realizuje Boży plan dla swojego życia.

       Po projekcji filmu miała miejsce dyskusja nt niepełnosprawności w świecie i stosunku do niej. Uczniowie wymieniali pozytywne i negatywne działania ludzkie wobec osób dotkniętych przez los. Następnie prowadzący podali definicję niepełnosprawności według WHO, a później wspólnie zdefiniowano takie pojęcia, jak: stereotyp, uprzedzenia, czy dyskryminacja. Na końcu konwersatorium dokonano podsumowania i interioryzacji poruszanych treści zadając uczniom pytania i uwiadamiając, że problem niepełnosprawności jest wokół nas i to od nas zależy, czy będziemy światłem i pomocą dla takich ludzi, czy też staniemy się dla nich wyrzutem sumienia. Zajęcia podsumowała przeprowadzona ankieta dotycząca poziomu wiedzy uczniów na temat niepełnosprawności i radzenia sobie z nią.