O nas

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. Kpt. Jerzego Bartnika powstał w 2010 roku.

   Na początku swojego istnienia  w budynku mieszczącym się w Zielonce przy ul. Mareckiej 76  znajdował się internat dla chłopców w wieku od 10 do 18 lat, przejawiających zaburzenia w zachowaniu oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Chłopcy mieli do dyspozycji zaplecze sportowe, jeździli na liczne wyjazd min. w polskie góry oraz mazury. Często organizowane były spotkania ze znanymi osobami jak: 50 Cent czy nasz polski bokser Artur Szpilka.

   W następnych latach swojej misji MOS Zielonka rozwinął się o  kolejny internat –
znajdujący się w spokojnej miejscowości Rudzienko pod Mińskiem Mazowieckim. Był to internat dla dziewcząt. Duży budynek przeznaczony dla 60 wychowanek otoczony zielenią. Na jego terenie znajdują się min:  basen, boisko piłkarskie oraz boisko do piłki ręcznej. Dostosowany tak, aby dziewczęta mogły także rozwijać się i realizować w zajęciach sportowych. Ponadto prowadzane były zajęcia kulinarne, muzyczne, oraz liczne wyjazdy i wycieczki.

   W 2015 został otwarty kolejny internat: Otwock. Przeznaczony dla naszych najmłodszych podopiecznych kl.4-6. Internat koedukacyjny w którym prowadzone zajęcia miały na celu stworzenie ciepłej i rodzinnej atmosfery a przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa. Położny w niedalekiej odległości od malowniczej rzeki Świder. Teren wokół pozwala na organizowanie różnego rodzaju wypraw, zajęć na świeżym powietrzu oraz spacerów na łonie natury.

   W 2018 Patronem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii został kpt. Jerzy Bartnik Kapral Armii Krajowej, żołnierz Zgrupowań Partyzanckich AK. Uczestnik powstania warszawskiego. Otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Krzyż Srebrny Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, brytyjski Medal Wojenny 1939-1945, Warszawski Krzyż Powstańczy i wiele innych. Zmarł 13 grudnia 2011 roku w Warszawie.

   W następnych latach Placówka przeszła szereg zmian, tworząc miejsce,  w którym z sukcesem prowadzone są zajęcia edukacyjne i specjalistyczne.
W internatach sami wychowankowie stworzyli program zajęć zgodny z ich zainteresowaniami i potrzebami, uwzględniający ich faktyczne możliwości.
  
Naszymi głównymi celami pracy są:

Kształcenie poprzez eliminowanie zaległości  i braków edukacyjnych, realizacje programu nauczania, rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania wiedzy, zapoznawanie z dorobkiem kulturalnym regionu i ojczyzny.

Wychowanie opieka, pomoc w procesie dostosowania społecznego i usamodzielnieniu się, nauka i utrwalenie dbałości o zdrowie i wygląd oraz nawyków higienicznych. Nauka odpowiedzialności za samego siebie i swoje zachowanie. Kształtowanie poczucia przynależności do grupy oraz szacunku do innych. Nauki pełnienia ról społecznych jak i rodzinnych. A także szacunku do tradycji i patriotyzmu.

Drzwi naszego Ośrodka szeroko otwarte są dla dzieci i młodzieży która nie radzi sobie w szkołach rejonowych. Niezrozumianych przez dorosłych, czy rówieśników. Nie lubiących swoich szkół , inaczej patrzących  na życie. Zapraszamy do nas.


Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.