Uczymy się empatii…

   W dniu 07 lutego 2017r. przeprowadzono we wszystkich oddziałach klasowych zajęcia z elementami praktycznymi pt: „Uświadamianie uczniom skutków niebezpiecznych zachowań w szkole jak i poza nią – problemy niepełnosprawności”.

Cele spotkania:

  • poszerzenie wiedzy z zakresu niepełnosprawności,
  • kształtowanie postaw otwartości i akceptacji w stosunku do osób niepełnosprawnych,
  • rozwijanie ogólnego poziomu dojrzałości społecznej – „Czy naprawdę jesteśmy inni?„
  • uświadamianie uczniów jak bardzo ważna jest nasza pomoc osobom niepełnosprawnym
  • niwelowanie ryzykownego zachowania zagrażającego niepełnosprawnością

      Na początku zajęć prowadziliśmy dyskusję z  uczniami nad zagadnieniem niepełnosprawności. Wspólnie zastanawialiśmy się: czy można uniknąć błędów prowadzących do niepełnosprawności, jak są postrzegani ludzie niepełnosprawni; co czują; czego potrzebują; jak możemy im pomóc, aby czuli się akceptowani, bezpieczni i potrzebni. Podczas zajęć wykorzystano tor przeszkód życia codziennego oraz sprzęt niezbędny do życia osobom niepełnosprawnym.

     Uczniowie doświadczyli trudności życia codziennego osób niepełnosprawnych dla których codziennością jest pokonywanie dużych odległości w ciągu dnia na wózku inwalidzkim.

Uczniowie mieli również okazję doświadczyć poruszania się o kulach, a także przekonać się o problemach człowieka niewidomego dzięki przygotowanym specjalnym okularom oraz człowieka z problemami słuchu przy pomocy stoperów.

      Dzięki części praktycznej jaką zastosowaliśmy na naszych zajęciach oraz na której bazowaliśmy uczniowie mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy oraz doznań. Gimnazjaliści dostrzegli siłę, heroizm i determinację w pokonywaniu trudów dnia codziennego osób niepełnosprawnych.

    Na koniec zajęć przeprowadzono z uczniami rozmowę podsumowującą, podczas której poproszono uczniów o przedstawienie własnych wniosków wynikających z zaprezentowanych informacji i ćwiczeń. Uczniowie pozytywnie ocenili formę i metody zajęć. W przedstawionych wnioskach zwracali uwagę na to, że nie zdawali sobie sprawy z zagrożeń jakie istnieją w związku z ich niektórymi nieodpowiednimi i nieprzemyślanymi zachowaniami a także z tego, jak funkcjonują, czego potrzebują i pragną osoby niepełnosprawne. Podkreślali, że należy się im szacunek i podziw oraz prawo do godnego i szczęśliwego życia. Deklarowali, iż będą wspierać i pomagać osoby niepełnosprawne jak również starać się zwracać uwagę na zachowania zagrażające ich zdrowiu i życiu.

     Uważam, że zajęcia przeprowadzone metodą praktyczną dotyczące niepełnosprawności spełniły swój cel. Uświadomiły młodym ludziom, iż obok nich żyją osoby, które potrzebują pomocy, zrozumienia i akceptacji. Zrozumiały również, że czasami warto zastanowić się trzy razy, zanim zaryzykuje się swoim zdrowiem lub życiem dla chwilowej chwały wśród rówieśników.