Internat Zielonka

 

     Nasz Internat stanowi integralną część Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika i jest koedukacyjnym. Mieści się przy ulicy Mareckiej 76 w Zielonce,  na granicy administracyjnej z Warszawą. Lokalizacja ta umożliwia dogodne połączenia komunikacyjne. Od centrum miasta i dworca PKP dzieli nas kilku minutowy spacer. 

    Dysponujemy 72 miejscami dla dziewcząt i chłopców w wieku szkoły podstawowej w pokojach czteroosobowych. Wykorzystujemy atuty wynikające z lokalizacji internatu, dlatego też korzystamy z zasobów środowiska lokalnego i angażujemy się w lokalne przedsięwzięcia. Przede  wszystko jednak staramy się wyrównywać szanse edukacyjne naszych wychowanków.

    Do dyspozycji wychowanków Internatu pozostają nowocześnie urządzone świetlice, sala sportowa, biblioteka z bogatym księgozbiorem i siłownia oraz sprzęt sportowy. Wychowankowie mogą korzystać z sali gimnastycznej i pobliskiego ORLIKA. Organizowane  są  różnego rodzaju wycieczki w teren oraz zajęcia na świeżym powietrzu. Poza bieżącymi- wynikającymi z regulaminu oraz planów pracy zajęciami- wychowankowie mogą korzystać z zajęć z logopedą, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Z zajęć plastycznych, kulinarnych, fitness, koła rowerowego. Wykwalifikowana i zaangażowana kadra zapewnia całodobową opiekę oraz wsparcie. Staramy się stworzyć ciepłą, rodzinną atmosferę oraz poczucie bezpieczeństwa. Zapewniamy także pomoc pedagoga, psychologa oraz innych specjalistów.

    W internacie sami wychowankowie stworzyli program zajęć zgodny z ich zainteresowaniami i potrzebami, uwzględniający ich faktyczne możliwości. 

     Wychowankowie otoczeni są opieką wykwalifikowanej kadry, mogą korzystać z pomocy psychologa, socjoterapeuty .