Internat Rudzienko


 Internat „Rudzienko” jest internatem męskim. Dysponuje 60-oma miejscami
w pokojach czteroosobowych. Z uwagi na sporą odległość od
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce chłopcy są dowożeni do szkoły
autobusem szkolnym. Spokojna okolica jest pozbawiona „pokus cywilizacji”, ale
w zamian umożliwia odbywanie spacerów i uprawianie sportów na łonie
przyrody. Oprócz bieżących zajęć chłopcy mogą uczestniczyć w zajęciach
sekcji plastycznej, sportowych, filmowej (DKF), kulinarnej, wokalnej
i artystycznej. W ramach samorządu chłopcy współpracują
i wpływają na organizację i bieżące funkcjonowanie Internatu.

    Wykwalifikowana
i zaangażowana w swoją pracę kadra zapewnia bieżącą opiekę
i wsparcie zarówno w sprawach „ośrodkowych” jak i osobistych.
Staramy się stworzyć miłą, rodzinną atmosferę, która pozwoli wychowankom
„odnaleźć siebie”, a także zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Wychowankowie
mogą na miejscu korzystać z pomocy psychologa, terapeuty, socjoterapeuty.