Kontakt

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika:

tel. (22) 771-87-40

tel. 517-038-106

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl

ul. Marecka 76, 05-220 Zielonka

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa:

tel. (22) 771-87-40

E-mail: szkola@moszielonka.pl

ul. Marecka 76, 05-220 Zielonka

 

Niepubliczna Szkoła Branżowa:

tel. (22) 771-87-40

E-mail: szkola@moszielonka.pl

ul. Marecka 76, 05-220 Zielonka

 

Internat Zielonka:
tel. (22) 771-87-40
tel. 797-353-364
ul. Marecka 76, 05-220 Zielonka
Koordynator Anna Szylko tel. 786 940 960
E-mail (koordynator internatu): anna.szylko@moszielonka.pl 

Internat Rudzienko

tel. 517-038-202

tel. 735-935-550

ul. Osiedlowa 28, 05-340 Rudzienko

Kierownik: 

E-mail (kierownik internatu): @moszielonka.pl

Internat Otwock:

tel.

ul. Grunwaldzka 20, 05-400 Otwock

Kierownik: 

E-mail (kierownik internatu): @moszielonka.pl