Socjoterapia poprzez patriotyzm

„PAŃSTWO, PRAWO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATEL”

     W dniu 25 stycznia 2016 r. w Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce  w ramach programu „Bezpieczna szkoła” odbyły się w wykłady na temat: „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”. Przekazywane wiadomości dostosowane były do wieku uczniów. Podczas spotkań uczniowie wysłuchali wykładu oraz obejrzeli prezentację autorstwa p. Marka Frankowskiego.

     Podstawowym celem debat było zaznajomienie uczniów z pojęciami z zakresu wiedzy obywatelskiej i zrozumienie takich pojęć, jak : państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel oraz kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych. Prezentacja wprowadziła dzieci w pojęcia dotyczące naszego państwa, przynależności narodowej, położenia Polski w Europie, symboli narodowych itp. Uczniowie dowiedzieli się co to jest państwo i kto sprawuje najwyższą władzę w państwie polskim. Poznały pracę Parlamentu, Sejmu i Senatu. Na przedstawionych slajdach obejrzały salę obrad Sejmu i Senatu. Poznały znaczenie pojęcia ustawa.

     Uczniowie mają świadomość, że rzetelnie wykonywane przez nich obowiązki szkolne, udzielanie się na forum szkoły, zaangażowanie w działalność pozaszkolną między innymi: reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach, rozgrywkach sportowych świadczą o ich właściwej postawie obywatelskiej i jest to również ich wkład w rozwój państwa i społeczeństwa.

    Podsumowaniem przeprowadzonej debaty były testy  składające się z różnej ilości pytań, w zależności od grupy wiekowej. Testy badały wiedzę z zakresu poruszanego w debatach tematu, miały na celu sprawdzić zdobytą wiedzę w zakresie poruszanego tematu. Do testu przystąpili wszyscy uczniowie, którzy uczestniczyli w wykładach. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 30. Ogólnie uczniowie wykazali się przeciętną znajomością zawartych w teście zagadnień.

    Najlepiej z testem poradzili sobie uczniowie:

Dominik Rakieć – 19 punktów
Oskar Małecki – 19 punktów
Kacper Krzak – 14 punktów
Rafał Soból – 14 punktów
Piotr Wylegała – 14 punktów

Wśród oddziałów najlepiej zaprezentował się oddział IIIF. Gratulujemy!