Zakończenie roku 2013/2014

     26 czerwca 2014 roku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014 w naszym gimnazjum, w której uczestniczyli: dyrektorzy ośrodka, kierownicy internatów, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy administracyjni, uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice. Uroczystość prowadził Mateusz Kałmuczak, uczeń klasy IIIE. Najpierw odśpiewano nasz hymn narodowy, potem Mateusz przywitał wszystkich zebranych. Następnie uczniowie klas trzecich w składzie: Anna Michalska, Sylwia Grabowicz, Agnieszka Stępień, Aleksander Ciuk, Adrian Waliszewski, Dominik Kozłowski (flagę trzymał Arkadiusz Marjański) złożyli ślubowanie. Po ślubowaniu dyrektorzy ośrodka oraz wychowawcy klas trzecich wręczyli naszym absolwentom świadectwa oraz nagrody i podziękowania. Nagrody i dyplomy za różne osiągnięcia zostały także wręczone uczniom klas młodszych. Następnie głos zabrali przedstawiciele uczniów klas drugich (Łukasz Kulesza) oraz klas trzecich (Aleksander Ciuk). Po czym odbyła się część artystyczna w wykonaniu  Zuzanny Szymańskiej (śpiew), Adrianny Szpak, Natalii Opłotnej, Sylwii Grabowicz, Łukasza Kuleszy, Mateusza Kałmuczaka i Piotra Kiempskiego. Uczniowie zaprezentowali scenki z życia szkolnego. Po części artystycznej głos zabrał dyrektor ośrodka. Następnie Mateusz Kałmuczak w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły podziękował wszystkim nauczycielom i wychowawcom za miniony rok szkolny i życzył udanych wakacji. Nauczyciele i wychowawcy otrzymali piękne czerwone róże. Po wręczeniu kwiatów uczniowie klas pierwszych i drugich udali się do sal lekcyjnych po odbiór świadectw. Na tym uroczystość zakończono.