Ścisz TO!

    Nasi wychowankowie wzięli udział w Festynie Profilaktyczno-Integracyjnym na Agrykoli w Warszawie organizowanym przez Fundację Po Drugie, którego celem była aktywizacja młodzieży z placówek resocjalizacyjnych w całej Polsce, przeciwdziałanie stygmatyzacji w/w młodzieży, oddziaływanie profilaktyczne skierowane do mieszkańców Warszawy.

     Wychowanki rozpoczęły festyn od przygotowania stoiska poświęconego przeciwdziałaniu i profilaktyce zażywania środków psychoaktywnych – dopalaczy przede wszystkim. Przez cały czas trwania festynu zapraszały warszawiaków do swojego stoiska, aby przedstawić prace wychowanek i wychowanek propagujące przeciwdziałanie zażywania dopalaczy, a także skutki, objawy i konsekwencje zażywania dopalaczy. Dodatkowo, by zachęcić przechodniów do swojego stoiska rozdawały, przygotowane przez siebie gadżety (balony, lizaki „Zamiast dopalacza zjedz lizaka”, ulotki), prowadziły rozmowy dotyczące zażywania substancji psychoaktywnych. Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej.