Sprawozdanie z wycieczki na cmentarz w Zielonce i pod pomnik Więźniów NKWD w Rembertowie

    Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych był impulsem, aby razem z uczennicami i uczniami z najstarszych Oddziałów (VIIIa, VIIIB, VIIa, VIIb i VIIc) wybrać się na zielonkowski cmentarz i złożyć wiązankę kwiatów, oraz zapalić znicze na żołnierskiej mogile ppłk Ryszarda Włodarczyka żołnierza AK i powojennej antykomunistycznej organizacji WiN, w pierwszą rocznicę śmierci. Rok temu delegacja naszej szkoły z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystej ceremonii pogrzebowej, a nauczyciel historii z naszej placówki p. Paweł Gajzler przypomniał wszystkim pogrążonym w żałobie sylwetkę tego zasłużonego kombatanta. W pogrzebie brały udział liczne poczty sztandarowe ze wszystkich zielonkowskich i wołomińskich szkół. W uroczystościach   pogrzebowych uczestniczyła Wojskowa Asysta Honorowa i według Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oddała honorową trzykrotna salwę.

     Pan   Ryszard   Włodarczyk   bardzo   aktywnie   działał   w   środowisku   kombatanckim zakładając w Zielonce Oddział Stowarzyszenie Kombatantów Polskich. Pełnił dożywotnio funkcję Prezesa SKP Oddziału w Zielonce. Jakub Ryszard Włodarczyk był podpułkownikiem rezerwy,  żołnierzem Armii Krajowej, zasłużonym  kombatantem 15. Pułku Piechoty AK „Wilków”,   wielokrotnie   odznaczanym   za   zasługi   wojenne.   Na   polu   zawodowym   był cenionym   nauczycielem   chemii   w   Technikum   Ekonomicznym   i   Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie. Jako Prezes SPK był inicjatorem budowy pomnika Żołnierzy Armii Krajowej, znajdującego się na skwerze AK  przy ul. Kolejowej. Pomnik powstał w 1998 r. ze zbiórek publicznych zorganizowanych przez Komitet Budowy Pomnika pod przewodnictwem Prezesa SPK. Również  z jego inicjatywy   powstało miejsce Pamięci Zamordowanych na Wschodzie – Epitafim  w kruchcie kościoła MB Częstochowskiej, oraz został   od   nowa   postawiony  Grób Nieznanych Żołnierzy  Września 1939 na cmentarzu w Zielonce.

     Ryszard  Włodarczyk   spotykał   się   z   uczniami   zielonkowskich   szkół   opowiadając o historii Polski, szczególnie tej związanej z II wojną światową. Miał niebagatelny wkład w kalendarz obchodzonych w Zielonce uroczystości patriotycznych. Przez wiele lat udzielał się również w ogólnopolskich strukturach Urzędu do spraw Kombatantów, reprezentując Zielonkę na wydarzeniach  ponad lokalnych.   W 2009r.  z jego inicjatywy   udało   się zorganizować wyjazd   przedstawicieli   zielonkowskiej   społeczności na uroczystości rocznicowe do Katynia. Działalność społeczna Ryszarda Włodarczyka została doceniona w 2011 r. przez kapitułę nagrody Towarzystwa Przyjaciół Zielonki „Mutka vel Zielonka”. Pan Ryszard otrzymał nagrodę za całokształt osiągnięć. Nasi uczniowie zapamiętali ppłk głównie z uroczystości zasadzenia 7 Dębów Pamięci w Parku Miejskim Dębinki. Odwiedzając zielonkowski cmentarz pamiętali też, aby zapalić białe i czerwone znicze na Grobie Nieznanych Żołnierzy Września 1939 i harcerskiej zbiorowej mogile   „Rota”,   gdzie   spoczęli   rozstrzelani  11  listopada 1939   r., w pierwszej masowej egzekucji niemieckiej ludności cywilnej w pobliżu Warszawy, po zakończeniu już działań wojennych.

     Następnie udaliśmy się autokarem do Rembertowa w miejsce gdzie w grudniu 1944 r. został założony Specjalny Obóz NKWD nr 10, na terenie rembertowskiej fabryki Zakładów Amunicyjnych „Pocisk”, pełniący rolę punktu zbornego przed deportacją w głąb ZSRS. Obecnie znajduje się tam Pomnik Więźniów NKWD w Rembertowie. W nocy z 20 na 21 maja oddział Armii Krajowej pod dowództwem ppor. Edwarda Wasilewskiego rozbił jeden z najbardziej znanych obozów NKWD w Rembertowie, uwalniając ponad 550 więźniów. Pod  Pomnikiem Więźniów   NKWD  w   Rembertowie  delegacja  z  naszej  placówki złożyła wiązankę kwiatów. Rozpalono też dwa znicze w kolorach: białym i czerwonym.