Sprawozdanie z konkursu z języka rosyjskiego w 2020 roku

    Na przełomie listopada i grudnia 2020 roku odbył się konkurs plastyczny z języka rosyjskiego pt. Rosja w zwierciadle symboli architektury. Konkurs prowadziło Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS.

Cele konkursu:

  • rozwijanie zainteresowań architektury rosyjskiej,
  • kształtowanie aktywnej, twórczej podstawy dzieci wobec sztuki, historii, architektury Rosji
  • rozbudzanie wrażliwosci estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności plastycznych.

    Udział brali uczniowie z 7-8 klas Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce. 11 grudnia 2020 odbyło sie posiedzenie komisji konkursowej VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Rosja w zwierciadle symboli architektury”. Jury przyznało dyplomy uczestników dla 5 uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce.