Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo,

    informujemy, że zakończenie zajęć edukacyjno-wychowawczych oraz rozdanie świadectw za rok szkolny 2019/2020 odbędzie się zdalnie. Świadectwa zostaną przekazane drogą pocztową.

     Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany odbiorem osobistym, zapraszamy, po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z sekretariatem MOS i umówieniu przyjazdu.

     W przypadku odbioru osobistego, prosimy o zachowanie rygoru sanitarnego.