KOMUNIKAT DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH I UCZNIÓW NASZEJ PLACÓWKI!

   W związku z ogłoszeniem na obszarze naszego kraju stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznegoDz. U. z 2020 r, poz. 433Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.) oraz decyzji Organu Prowadzącego, informujemy, że placówka funkcjonuje w trybie interwencyjnym co oznacza, że prowadzone jest kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiemprzeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, Dz. U. z 2020 r., poz. 493; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r., poz. 530, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

     Dla rodziców znajdują się numery telefonów, przy których będą dyżurować pedagodzy i wspierać w sprawach wychowawczych.