POMAGANIE JEST FAJNE! – konkurs literacki

     Dnia 18.10.2019 roku miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie konkursu literackiego pt. „Pomaganie jest fajne”. Konkurs ten polegał na napisaniu przez uczniów opowiadania lub wiersza promującego wolontariat. Konkurs jest kolejnym zadaniem w ramach realizacji XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”. 

Zasady konkursu:

 1. Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: oddziały IV-V oraz VI-VIII
 2. Każdy z uczestników konkursu oddawał tylko jedną pracę: opowiadanie lub wiersz
 3. Konkurs trwał od 9 do 16.10.2019
 4. Ogłoszenie wyników nastąpiło 18.10.2019
 5. Prace były oceniane przez 3-osobowe jury w składzie: dwie panie uczące j. polskiego oraz opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu

Wyniki konkursu:

Kategoria: oddziały IV-V:

 1. Igor Wawrzonkowski
 2. Szymon Dorosz
 3. Maja Krucińska

Kategoria: oddziały VI-VIII:

 1. Daria Kryśkiewicz
 2. Rafał Kuzia
 3. Bartłomiej Kielak