Konkurs plastyczny “Pomocna dłoń”

     W dniach 25.09 – 02.10.2019 Szkolny Klub Wolontariatu pod  opieką  p. Mariusza Chwedczuka zorganizował konkurs plastyczny „Pomocna dłoń” w ramach XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Szkolny Klub Wolontariatu.

Zasady konkursu:

  1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń.

  2. Każdy uczeń może zaprezentować jedną pracę.

  3. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką.

  4. Kryteria oceny prac:

– pomysł

– technika wykonania

– poziom trudności wykonania

– estetyka

  1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

– oddziały IV-V

– oddziały VI-VIII

     Do konkursu zgłosiło się 31 uczniów. Poziom prac był bardzo zróżnicowany pod względem pomysłu, techniki i poziomu trudności wykonania. Podczas apelu całej społeczności szkolnej uczniowie, którzy zdobyli I, II i III miejsca zostali uhonorowani  nagrodami w postaci przyborów szkolnych, a każdy uczestnik konkursu otrzymał słodką niespodziankę za udział.