Koło teatralne

     Działalność koła teatralnego działającego w MOS Zielonka ma na celu rozwijanie wyobraźni i wrażliwości emocjonalnej wychowanków, wzbogacanie słownictwa, kształcenie poprawnej wymowy, nabywanie umiejętności poruszania się i mówienia na scenie, budowanie poczucia własnej wartości i zaspokajanie potrzeby uznania, pokonywanie nieśmiałości, a także zdobywanie wiedzy o teatrze i rozwój kulturalny wychowanków naszej placówki. W ciągu całorocznej pracy uczniowie zajmują się odgrywaniem scen dramowych, pracą nad grą sceniczną, uczą się o znakach teatralnych, przygotowują inscenizacje parateatralne oraz scenariusze do nich, stroje czy scenografię. Nabywają ponadto umiejętności pracy w grupie oraz radzenia sobie z sytuacją trudną, a także przełamywaniem niskiego poczucia własnej wartości.