Olimpiada przedmiotowa z języka polskiego

    19 marca 2018 roku odbyła się ogólnopolska olimpiada z języka polskiego organizowana  w sesji wiosennej przez firmę OLIMPUS. Wzięło w niej udział trzynaścioro uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Zielonce a nad jej prawidłowym przebiegiem czuwała pani Katarzyna Kietlińska. 

   Olimpiada została przeprowadzona na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa. Była testem wielokrotnego wyboru składającym się z trzydziestu pytań podzielonych na trzy części:

I Czytanie ze zrozumieniem

II Nauka o języku

III Literatura

   Do każdego pytania podano cztery odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie mogły być poprawne. Uczniowie mieli także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie. Testy zawierały pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogli spróbować swoich sił. Każdy z uczestników olimpiady, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania. Wyniki olimpiady będą znane w maju 2018 roku.