Wychowanie Komunikacyjne

     W  naszej  placówce  duży  nacisk  kładziemy na bezpieczeństwo i edukację uczniów związaną z tym zagadnieniem. W ramach wychowania komunikacyjnego przygotowujemy się do egzaminu na kartę rowerową. Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w trakcie zajęć poznają zasady, które uczą jak należy bezpiecznie zachowywać się w pobliżu ulic oraz przepisy dotyczące ruchu rowerowego po drogach.

     W  ramach  edukacji  w  tym  kierunku,  w  dniu  06.03.2018r.  o  godzinie  8.50  w  Niepublicznej  Szkole  Podstawowej w Wołominie przy ul. Laskowej 4 odbyło się spotkanie z panią policjant – podnispektor  Wiolettą Zychnowską z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie z uczniami oddziałów IVa, Va i Vb.

     Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo w ruchu drogowym i zasady poruszania się rowerem po drogach oraz przepisy prawne dotyczące uzyskania przez uczniów swojego pierwszego „prawa jazdy”- karty rowerowej.

Pani policjant rozmawiała z uczniami o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach miasta, a w szczególności omówiła zasady jazdy rowerem, jak również omówiła niektóre znaki drogowe. Ponadto zostały przedstawione konsekwencje prawne, jakie może ponieść niepełnoletni poruszający się po drogach na rowerze bez uprawnień, czyli nieposiadający karty rowerowej. Przypomniała też o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy poruszaniu się po drogach i na rowerze.

     Uczniowie  byli  również  bardzo  zainteresowani  tematem  codziennej  pracy  Policji.  Wszyscy  czynnie  uczestniczyli w spotkaniu, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawali bardzo dużo pytań. Szczególnie ciekawiło ich, jak zostać policjantem oraz kiedy można otrzymać kartę rowerową i prawo jazdy.

     Dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się naszym wychowankom jako osoba, której nie należy się bać, do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc. Organizatorem spotkania była p. Adrianna Świerszcz, nauczyciel techniki i wychowania komunikacyjnego.