Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do “paczki”

      W ramach realizacji zadania uczniowie gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  w  Zielonce  w dniu 02.03.2017 roku uczestniczyli w zajęciach „bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”. Tematem omawianym byli kibole oraz inne grupy podwórkowe (blokersi, dresiarze, chuligani, skejci,  hipsterzy, skinheadzi, punki, hipisi, rastafarianie, metalowcy, graficiarze, goci, emo, sataniści). W projekcie uczestniczyli uczniowie oddziałów pierwszych, drugich i trzecich. Każda z grup obejrzała prezentację multimedialną, nawiązującą do powstania poszczególnych grup, ich funkcjonowania oraz zagrożeń płynących w kontaktach z poszczególnymi ugrupowaniami. Podczas realizacji projektu odbywały się pogadanki z elementami wykładu nawiązujące do charakterystyki każdej z grup, omówiono zagrożenia płynące w kontaktach z poszczególnymi grupami oraz uświadomiono uczniom, gdzie można szukać pomocy. Na koniec uczniowie wypełnili ankietę diagnozującą stan świadomości młodzieży na temat subkultur, grup podwórkowych.

      Po dokonaniu analizy ankiety uczniowie większością głosów poprawnie zdefiniowali pojęcie subkultury młodzieżowej, wiedzieli czym one się charakteryzują i dlaczego powstają. 

•  W odpowiedzi na pytanie pierwsze większość pisała, że są to młodzi ludzie poszukujący możliwości samodzielnego działania, własnego miejsca w otaczającej ich rzeczywistości, mający  własne zasady i własne środowisko.

•  Zdaniem uczniów subkultury charakteryzują się izolacją od reszty środowiska, określonym stylem, ubiorem, żargonem, buntem wobec przyjętych norm i zasad.

•  Subkultury powstają ponieważ młodzież nie znajduje wsparcia u rodziców, są traktowani lekceważąco przez dorosłych, mają brak perspektyw rozwoju i samorealizacji oraz utrudnione kontakty z grupą rówieśniczą. Część uczniów uważa, że nie członkowie subkultur nie chcą być samotni, chcą się wyróżniać, zwracając na siebie uwagę, szukają akceptacji, mają zaburzenia emocjonalne. 

•  Mając do wyboru cztery możliwe odpowiedzi, prawie wszyscy uczniowie zaznaczyli, iż najbardziej agresywną subkulturą są chuligani.

•  Z czterech możliwych odpowiedzi, większość uczniów zaznaczyła również, iż stałą gotowość do walki wykazują kibole.

•   Subkultura, gdzie członkowie spędzają cały czas w samotności to emo.

•   Subkultury, które współpracują z grupami przestępczymi to dresiarze.

•   W ostatnim pytaniu testowym uczniowie napisali, iż wiedzą gdzie szukać pomocy w razie zagrożenia ze strony grupy podwórkowej. Najczęściej udzielaną odpowiedzią jest policja, wsparcie rodziców, rodziny, pedagoga, rzadziej przyjaciół i osób dorosłych.

      Następnie pod opieką nauczyciela uczniowie wykonali gazetkę szkolą, w której zostały zamieszczone najważniejsze zagadnienia mówiące o tym jak radzić sobie z wyżej wymienionymi problemami i gdzie szukać pomocy. Gazetka zawiera również hasła głoszące, jak powinien zachowywać się prawdziwy kibic, jak być fair, jak reagować na przemoc ze strony otoczenia.

     Do naszej szkoły  w dniu 05.04.2017 roku przybędzie również wydział prewencji policji  w Wołominie, gdzie uczniowie obejrzą film „Kibol” oraz będą uczestniczyć w wykładzie realizowanym przez policję.