Konserwatorium pt. Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?

     17 lutego we wszystkich oddziałach gimnazjalnych odbyły się profilaktyczne konwersatoria. Podstawowym celem zajęć profilaktycznych, które zostały przeprowadzone w lutym było stworzenie atmosfery sprzyjającej rozważaniom na temat uzależnień oraz kształtowanie właściwego stosunku młodzieży do substancji psychoaktywnych.

Celem ogólnym zajęć było kształtowanie negatywnych postaw wobec narkotyków, dopalaczy i nikotyny.

Do celów operacyjnych zaliczyć możemy:

 • poznanie definicji uzależnienia i faz uzależnienia;
 • pokazanie zagrożeń związanych z paleniem papierosów, zażywaniem narkotyków i dopalaczy;
 • uświadomienie korzyści wynikających z zaprzestania zażywania substancji psychoaktywnych.

Wykorzystane metody. Aby osiągnąć postawione cele wykorzystano następujące metody i techniki:

 • analiza filmów;
 • burza mózgów;
 • rozmowa kierowana.

Realizacja zagadnienia:

 • Odtworzenie filmów, dotyczących uzależnienia od narkotyków, dopalaczy i nikotyny.
 • Rozmowa  z uczniami na temat tego jak rozumieją pojęcie uzależnienia.
 • Przedstawienie definicji uzależnienia i podsumowanie  wszystkich propozycji uczniów.
 • Uczniowie zostali także zapoznani z fazami uzależnienia.

     Po przedstawieniu filmów, pojęć nt. uzależnienia a także omówieniu wszystkich tych elementów została przeprowadzona rozmowa , dotycząca argumentów za i przeciw używania  (narkotyków , dopalaczy, nikotyny). Uczniowie podawali następujące argumenty:

Argumenty ZA (dlaczego warto walczyć z nałogami?)

 • powodują choroby fizyczne i psychiczne
 • używanie  substancji psychoaktywnych prowadzi do niebezpiecznych zachowań
 • powodują zerwanie więzi rodzinnych, towarzyskich
 • powodują problemy w szkole i w domu
 • używanie substancji psychoaktywnych prowadzi do ograniczenia aktywności osoby do zdobywania substancji, a co ważne środków finansowych niezbędnych do jej zakupu
 • powodują słabe wyniki w szkole (uczniowie podkreślali, że po dłuższym używaniu substancji psychoaktywnych pojawiają się problemy z pamięcią)

Argumenty PRZECIW (dlaczego nie musimy się bronić przed nałogami?)

 • urozmaicają imprezy, powodują uczucie odprężenia ( uczniowie podkreślali, że substancje psychoaktywne wzmacniają pewność siebie podczas spotkań towarzyskich)
 • pomagają w walce ze stresem
 • łatwy dostęp,
 • są częścią mody, ułatwiają kontakty towarzyskie

Po przedstawieniu argumentów za i przeciw nauczyciel zadał uczniom jeszcze kilka pytań:

 • Co można zrobić aby ograniczyć dostęp do substancji psychoaktywnych?
 • W jaki sposób można zmienić (modę na palenie)?
 • Co poradziłbyś osobie, która zwróciłaby się do Ciebie z problemem używania substancji psychoaktywnych.