Bezpieczeństwo w sieci

     W dniu 25 listopada w Gimnazjum w Wołominie odbyła się realizacja zadania w ramach konkursu „Bezpieczna szkoła” – Bezpieczeństwo w sieci. Zadanie było poprzedzone ankietą pt. Bezpieczeństwo w sieci, która dała obraz zagrożeń które spotykają nasi uczniowie w internecie, jak również niebezpiecznych zachowań naszych wychowanków w sieci.  Uczniowie obejrzeli film „Na zawsze” wyprodukowany przez fundację „Dzieci niczyje”. Film w bardzo przystępny sposób przedstawia perypetie młodych ludzi pokazane przez pryzmat ich interakcji w sieci. Po filmie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną przybliżającą zagadnienia cyberprzemocy w sieci – miejmy nadzieję, że zwiększyła się świadomość naszych wychowanków i ostrożniej będą korzystać z internetu, a zwłaszcza z portali społecznościowych. Została przeprowadzona analiza ewaluacyjna – wyniki niebawem.