Teatr jest fajny!

Informacje ogólne:

     Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD – NOWA w Partnerstwie z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 62 w Zielonce w okresie od dnia 01.04.2016 r. do dnia 30.07.2016 r. realizuje projekt „Teatr jest fajny!” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Kultura dostępna” skierowany do podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Zakładów Poprawczych, w wieku od 13 do 19 roku życia, przebywających w internatach w Rudzienku i Ludwinowie.

Cel projektu:

     Celem projektu „Teatr jest fajny!” jest usunięcie barier mentalnych, kulturowych i prawnych w dostępie do kultury, które stoją na przeszkodzie podopiecznym Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Zakładów Poprawczych i stworzenie im dogodnych warunków do poznania bogatej oferty kulturalnej teatrów warszawskich tak, aby w przyszłości dzieci
i młodzież samodzielnie angażowały się w kulturę i były jej współtwórcami. Dzięki udziałowi w projekcie podopieczni placówek opiekuńczo – wychowawczych zrozumieją, że uczestniczenie w kulturze stanowi ciekawą alternatywę dla ich dotychczasowych aktywności podejmowanych w czasie wolnym, a teatr nie tylko uczy, ale także bawi. 
Dzięki udziałowi
w projekcie dzieci i młodzież zrozumieją, że teatr jest fajny!

Elementy składowe projektu

– warsztaty teatralne zakończone pokazem finałowym wystawionym na deskach Teatru Syrena dla zaproszonych gości cykl spotkań z aktorami warszawskich teatrów

-udział w spektaklach wystawianych w warszawskich teatrach zgodnie z bieżącym repertuarem