Turniej Wiedzy Ekologicznej

    W dniu 22 kwietnia 2016roku  w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zielonce odbył się  Turniej Wiedzy Ekologicznej, zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Przy organizacji turnieju aktywny udział brali uczniowie oddziału VIa.  Sumiennie pomagali oni prowadzącym p. Violettcie Olczak i p. Beacie Jóźwiak w przeprowadzaniu przygotowanych konkurencji. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą ekologiczną, spostrzegawczością, kreatywnością i poczuciem humoru. Było bardzo dużo radości. W turnieju wykorzystano metody aktywizujące  oraz  elementy socjoterapeutyczne. Składał się on z dwóch konkursów praktycznych. Najpierw zadaniem uczniów było wykonanie eko-drzewka z odpadów recyklingowych, a następnie odbył się konkurs sprawności manualnej – obieranie eko- marchewek na czas. Był również konkurs wiedzy ogólnej o tematyce ochrony środowiska. W konkursie pytania dotyczyły takich zagadnień jak: recykling, globalne ocieplenie klimatu, zanieczyszczenie powietrza, wody, środowiska, zdrowe odżywianie.  Każda konkurencja była nagradzana słodkościami. W toku organizacji poszczególne oddziały wykonały plakaty promujące ochronę środowiska naturalnego zawierające informacje i treści do konkursu ekologicznego. Ponadto na lekcjach zajęć technicznych oraz przyrody były przeprowadzone lekcje instruktażowe o „Ochronie Środowiska Naturalnego”, pokazy filmów edukacyjnych pt: „Ratujmy naszą planetę”, „Była sobie Ziemia”, „Ochrona Środowiska w UE” . Zapoznano uczniów z międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska   (CITES, WWE). W ramach lekcji muzyki, uczniowie wszystkich oddziałów nauczyli się piosenki pt: „Ziemia, to zielona planeta”. Uwieńczeniem całego przebiegu uroczystości było posadzenie przez przyszłych absolwentów  oddziałów VI – tych  na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce drzewa (brzozy YOUNGI), oraz zawieszenie symbolicznej tabliczki pamiątkowej z imionami uczniów tych oddziałów. Liczymy na to, że sadzenie drzewa przez absolwentów szkoły podstawowej stanie się coroczną tradycją.