DO PRZEJRZENIA 5 rocznica działalności MOS Zielonka

     Dnia 16 XII 2015 r. miało miejsce niecodzienne wydarzenie. W sali Miejskiego Domu Kultury w Wołominie zebrali się wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce, ich rodzice, kadra pedagogiczna, pracownicy administracyjni oraz Dyrekcja i organ prowadzący MOS. Placówka obchodziła swoją 5. rocznicę istnienia. Na wstępie należy zaznaczyć, że jest to jedyna placówka tego typu w powiecie oraz jest to największa placówka w Polsce. W związku z tym faktem tylko sala MDK mogła pomieścić 400 zaproszonych gości.

     Pierwszy wychowanek został przyjęty do Ośrodka dnia 15 XII 2010 r. Na przestrzeni 5 lat działalności ośrodek opuściło 697 absolwentów. Obecnie w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce, który mieści się przy ul. Mareckiej 76 wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zielonce, Gimnazjum w Wołominie, Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zielonce oraz 4 internaty: Szkoły Podstawowej w Otwocku, dla dziewcząt w Rudzienku, a dla chłopców w Ludwinowie i Zielonce, gdzie mieści się także internat Szkoły Zawodowej.

     Wśród zaproszonych na uroczystość gości obecni byli: dr Stanisław Tyszka – marszałek Sejmu obecnej kadencji, Iwona Bajkowska – dyrektor Biura Poselskiego posła na Sejm RP Piotra Uścińskiego (który jako starosta wołomiński wydał zgodę na powstanie placówki w Zielonce), Adam Łossan – wicestarosta wołomiński, Elżbieta Radwan – burmistrz Wołomina, Renata Jóźwiak – sekretarz Miasta Zielonka w zastępstwie Burmistrza, Katarzyna Pazio – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Wołomińskiego. Gościliśmy również komendantów i przedstawicieli KPP w Wołominie, Naczelnika Wydziału Prewencji Policji w Wołominie, Komendanta Policji w Zielonce, dyrektorów ośrodków socjoterapii i placówek wychowawczych, dyrektorów okolicznych szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, sędziów, prokuratorów, kuratorów, przedstawicieli samorządów wsi i gmin, gdzie znajdują się internaty, przedstawicieli i prezesów fundacji i towarzystw współpracujących z naszą placówką.  Wśród nich warto wymienić p. Agatę Życzkowską, która jako prezes Fundacji Rozwoju Teatru „Nowa Fala” zakończyła właśnie z młodzieżą ośrodka projekt warsztatów performatywnych teatru i tańca, uwieńczony pokazem w Centrum Promocji Kultury Warszawa – Praga. Nie można pominąć p. Pawła Tadeusza Gajzlera z Towarzystwa Przyjaciół Zielonki, który w  Szkole Podstawowej przy MOS prowadzi „żywe lekcje historii”, przybliżając tajemnice historii miasta i okolic z czasów II wojny światowej, a także sylwetki bohaterów tamtego czasu z naszego regionu. Owocem tych spotkań będzie m.in. w styczniu 2016 r. promocja komiksu o działalności radiostacji AK w Zielonce w czasie II wojny światowej oraz zainicjowanie projektu nadania naszej placówce imienia Jerzego Bartnika, ps. „Magik”.

     Podczas Jubileuszu Dyrekcja placówki wręczyła złote, srebrne i brązowe odznaczenia  z umieszczonym spadochronem, symbolem wsparcia i dobrego lądowania, przedstawicielom instytucji wspomagających działanie placówki na przestrzeni 5 lat, a także najlepszym pracownikom  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce. Honorowe odznaczenia otrzymał pan dr Stanisław Tyszka – marszałek Sejmu a Komendant Powiatowy Policji podinspektor dr Marek Ujazda odebrał podziękowania za szczególny wkład w pracę mającą na celu przeciwdziałanie przestępczości wśród nieletnich na terenie powiatu wołomińskiego.

Na aktualny obraz działalności, wizerunku i dorobku placówki składa się praca obecnych władz placówki, to oni wraz z kadrą pedagogiczną dokładają wszelkich starań, aby wychowankowie mogli otrzymać wsparcie  i odnieść sukces edukacyjny. Często bowiem kłopoty szkolne, które nierzadko mają swoje źródło w trudnych sytuacjach rodzinnych, są powodem umieszczenia nieletnich w tego typu placówce. Znajomość potrzeb, umiejętność znalezienia adekwatnej formy pomocy, wsparcie w procesie kształcenia i rozwoju młodzieży to zasługa dyrekcji placówki i kadry zaangażowanej w pracę z młodzieżą, zarówno w szkołach, jak i w internacie. MOS w Zielonce jest obecnie największą tego typu placówką w Polsce. Uczniowie, po opuszczeniu placówki w większości podejmują dalszą naukę i pracę, co umożliwia im normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Placówka zapewnia wychowankom różnego typu oddziaływania wychowawcze, profilaktyczne, chroni przed uzależnieniami i innymi niebezpieczeństwami, które czyhają dziś na młodych ludzi. Podejmowane są wszelkie działania, aby uporządkowali swoje życie i wrócili do społeczeństwa, gdzie będą współpracować z innymi i podejmować niejedną decyzję.

     Uroczyste obchody 5-cio lecia MOS w Zielonce połączone były ze spotkaniem opłatkowym, które uświetnił pokaz jasełek w wykonaniu naszych wychowanków. Za całość odpowiedzialna była p. Justyna Cedrowicz – kierownik internatu w Otwocku, która z pomocą p. Magdaleny Kurek – wychowawczyni z Rudzienka, przygotowała niezapomniany spektakl. Najlepszym komentarzem do występu artystycznego podopiecznych ośrodka niech będzie stwierdzenie jednego z zaproszonych gości, że podczas występu czuł się jak w teatrze. Oczywiście nie zabrakło wizyty św. Mikołaja, prezentów i spotkania przy wspólnym stole, które wieńczyło rocznicowe spotkanie.

      Przed nami kolejne lata pracy wychowawczej, tworzenia szans dla młodych ludzi. Niech zatem słowo rozwój będzie najlepszym życzeniem dla wszystkich wychowanków, całej kadry i kierownictwa ośrodka.