Areszt Śledczy Warszawa Białołęka

     W dniu 24.11.2015r. 22 uczniów z klas 2c, 2f, 3 e i 3f, uczestniczyło w lekcji profilaktyczno – edukacyjnej, zorganizowanej na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce. W jej trakcie uczniowie zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną jednostki penitencjarnej, jej przeznaczeniem, specyfiką pracy funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz warunkami: odbywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

     Udział w lekcji połączony był z krótką wycieczką po terenie aresztu, w trakcie której uczniowie mogli obejrzeć główne obiekty oraz takie miejsca jak: cela mieszkalna, plac spacerowy, świetlica, pomieszczenia łaźni oraz izbę pamięci poświęconą osobom internowanym w areszcie, w okresie stanu wojennego.

      Podczas pobytu w jednostce penitencjarnej uczniowie obejrzeli film przeznaczony dla młodzieży, zatytułowany „Więzienie stracony czas”, który został zrealizowany przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie oraz Komendę Wojewódzką Policji w  Radomiu, ukazujący w jak błahy sposób młodzi ludzie mogą zostać uwięzieni. Po emisji filmu uczniowie mieli szereg pytań do funkcjonariusza SW, który w sposób profesjonalny i merytoryczny udzielał wyczerpujących informacji. Uczniowie byli zainteresowani głównie warunkami odbywania kary pozbawienia wolności, a przede wszystkim monotonią życia więziennego. Tu dowiedzieli się, że praca i nauka w więzieniu są przywilejem, a nie obowiązkiem.

      Duże wrażenie na młodzieży wywarł zarówno film, jak i fakt, że można było obejrzeć więzienie od środka. Głównym celem lekcji profilaktycznej było zwrócenie uwagi młodym ludziom na zjawisko przestępczości oraz ukazanie, że z pozoru niewinne sytuacje mogą doprowadzić do konfliktu z prawem i koniecznością pobytu za murami takiego zakładu.

       Następnie uczniowie zwiedzili teren aresztu. Obejrzeli główne pomieszczenia, w których przebywają osoby pozbawione wolności, w tym: cele mieszkalne, świetlicę, gdzie odbywają się zajęcia kulturalno – oświatowe, plac spacerowy, przeszli podziemnymi korytarzami aresztu.

      Największe zainteresowanie wzbudziły cele mieszkalne przeznaczone dla osób pozbawionych wolności, szczególnie panujące w nich warunki socjalno-bytowe. Uczniowie zostali zaintrygowani literowymi opisami cel mieszkalnych, z którego wynikało ich przeznaczenie. Dowiedzieli się że dobór osadzony w celach jest oparty o szereg wytycznych, zawartych w Ustawie Kodeks Karny Wykonawczy. Uzyskali odpowiedzi na pytania kim jest recydywista penitencjarny i osoba pierwszy raz odbywająca karę pozbawienia wolności. Naocznie mogli się przekonać, że osoby palące są umieszczane w celach oddzielnie od osób nieużywających wyrobów tytoniowych. Uczniowie interesowali się również prawami przysługującymi skazanym i tymczasowo aresztowany, w zakresie możliwości dokonywania zakupów i odbywania widzeń, na które uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi od oficera prasowego Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce.

       Jedną z atrakcji było zwiedzanie izby pamięci poświęconej osobom represjonowanym w okresie stanu wojennego. Tu uczniowie dowiedzieli się, że w okresie stanu wojennego, w areszcie był internowany m. in. były Prezydent Pan Bronisław Komorowski. Zaprezentowana została również kolekcja fotografii ukazująca osoby internowane, w tym Jacka Kuronia posła na sejm RP w latach 1989-2001 oraz ministra pracy i polityki socjalnej w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Hanny Suchockiej. Uwagę uczniów przykuły również twórczość plastyczna osób internowanych w okresie stanu wojennego, wśród nich odręcznie rysowane karty świąteczne
i ówczesne banknoty, na których zamieszczono wizerunki osób związanych z opozycją demokratyczną oraz obraz Madonny Stanu Wojennego autorstwa Pana Waldemara Pernacha. Duże zainteresowanie wzbudziła też zrekonstruowana cela mieszkalna z lat osiemdziesiątych XX w. oraz dyżurka oddziałowego.

     Sądząc po ożywionych rozmowach między uczniami oraz po ilości pytań, którymi zasypywano funkcjonariusza SW, lekcja na terenie aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce przyniosła zamierzony efekt.