Młodzi głosują – wybory parlamentarne 2015

     W dniu 21 października 2015 roku w Gimnazjum w Zielonce  odbyła się Akcja pod nazwą „„Młodzi głosują – wybory parlamentarne 2015”.

      Podmiotem prowadzącym i realizującym program jest Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie. Celem programu jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach.

     Cele programu wypełniane są poprzez dostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur państwa demokratycznego i znaczenia wyborów oraz zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej i udział w młodzieżowych wyborach.

     Młodzi głosują to akcja edukacyjna i obywatelska, zachęcająca wyłącznie do udziału w wyborach. W szkołach zgłoszonych do programu przeprowadzane są młodzieżowe wybory parlamentarne.  

     Szkoła – Gimnazjum w Zielonce zgłosiła swój akces w programie CEO, wypełniając formularz zgłoszeniowy, następnie po przeprowadzeniu wyborów uzupełniając protokół wyborczy oraz ankietę ewaluacyjną.

     Młodzież i nauczyciele Gimnazjum w Zielonce przez ponad 2 tygodnie przygotowywała się do realizacji tego zadania. Dodatkowo na lekcjach wiedzy o społeczeństwie (klasa II i III) i historii (klasa I) nauczyciele: Zbigniew Marciniuk oraz Paweł Sikorski  przeprowadzili lekcje edukacyjne o wyborach i zadaniach Sejmu i Senatu RP oraz kampanie zachęcające do udziału w wyborach po nazwą „25.10 – idziemy na wybory”.

     Uczniowie pod kierunkiem pani Elżbiety Iwańskiej wykonali urnę do głosowania, zaś pod kierunkiem opiekunki samorządu p. Marty Okraska plakaty wyborcze. Akcja ta odbyła się równocześnie z wyborami do samorządu szkolnego.

Całość akcji koordynował nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Zbigniew Marciniuk.

      Wybory zostały przeprowadzone w dniu 21.10.2015, w godz. 10.30 – 14.00. Wcześniej dokonano wyboru 5-cio osobowej komisji wyborczej w składzie: Michał Dalba, Agnieszka Miler, Patryk Ciechanowicz, Mateusz Pogorzelski i Michał Mikulski. Wydrukowano 130 kart do głosowania. Karty do głosowania były sporządzone wg wzoru przesłanego przez CEO i zawierały nazwy 15 komitetów wyborczych, a ich kolejność taka, jaka została ustalona w wyniku losowania przez PKW. Sporządzono także spis wyborców, który zawierał nazwiska i imiona wszystkich uczniów Gimnazjum oraz pracowników Szkoły.