Udział młodzieży w Dniu Pamięci o mieszkańcach Zielonki

W środę, 18 marca br. uczniowie z kl. VI b Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy MOS w Zielonce, wraz z Panią Dyrektor i pedagogiem szkolnym złożyli kwiaty na grobie rodzinnym Łękawskich, żołnierzy AK VII Obwodu „Obroża” Rejonu 2 „Celków” Wincentego „Wilka”, Tadeusza „Ponurego”– rozstrzelanych 71 lat temu przez hitlerowców 22.03.1944 r. w Ciemnem oraz Ludomira „Zagłoby”, który w przeddzień uroczystości uprzątnęli i przygotowali. W wydarzeniu tym udział wzięli m.in. p. Janina Kowalska „Mirka” córka Wiktora Lublinera, najmłodsza łączniczka Wojskowej Służby Kobiet w II Rejonie „Celków”, p. Paweł Tadeusz Gajzler oraz burmistrz Zielonki, p. Grzegorz Dudzik.

     Następnie grupa uczniów udała się do Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie odbyło się spotkanie poświęcone Wiktorowi Lublinerowi. Mieli oni okazję spotkać wyjątkowych gości: Janinę Kowalską “Mirkę”, córkę dowódcy AK w Zielonce, Piotra Tarnowskiego, Dyrektora Muzeum Stutthof, Joannę Gierczyńską, kierownika Muzeum Więzienia Pawiak, Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie, współredaktorkę II wydania książki Wiktora Ostrowskiego pt. „Warszawiacy w Stutthowie”, Wirginię Węglińską, badaczkę życiorysu i autorkę pracy dotyczącej W. Ostrowskiego, także redaktorkę II wydania książki „Warszawiacy w Stutthofie”, kuratora wystawy, która wieńczyła uroczystości Dnia Pamięci, Ewę Marię Slaski, krewną Lublinera, korektorkę prac mu poświęconych, pisarkę, tłumacza literatury, Katarzynę Pawlaczyk, projektantkę graficzną II wydania książki „Warszawiacy w Stutthofie” i autorkę koncepcji graficznej wystawy. Młodzież, dzięki wystąpieniom zaproszonych gości, mogła bliżej poznać postać Wiktora Lublinera, jego działalność i jego losy. Podczas tej konferencji głos zabrali także inicjatorzy wydarzenia, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Zielonki: Joanna Zaniewska-Janusz i Paweł Tadeusz Gajzler.

    Tego dnia odbyła się również inauguracja wydanych przez Towarzystwo Przyjaciół Zielonki „Zielonkowskich Zeszytów Historycznych”, których pierwszy numer stanowi biografia Wiktora Ostrowskiego (Lublinera). Nasi uczniowie otrzymali jeden egzemplarz tych Zeszytów do biblioteki szkolnej.

     W holu Gimnazjum Miejskiego została otwarta wystawa pt. „Warszawiacy w Stutthofie”. Trafiła ona do Zielonki z Warszawy, a powstała przy współpracy Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Urzędu Dzielnicy Bielany. Po raz pierwszy stworzono wystawę przybliżającą losy tysięcy warszawiaków, którzy w latach 1942-1944 zostali uwięzieni w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie trafiło kilka dużych transportów z Warszawy. Jedną z osób, która w ten sposób znalazła się w obozie na Wybrzeżu był Wiktor Lubliner, ps. „Kuszel”, dowódca batalionu AK z Zielonki i Ząbek i komendant Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zielonce, więzień Pawiaka i obozu KL Stutthof. Po wojnie występujący jako Wiktor Ostrowski, był współtwórcą kinotechniki i amatorskiego ruchu filmowego w Polsce.

    Wszystko to działo się przy udziale zarówno wyżej wspomnianych świadków tamtego czasu, a także licznie zgromadzonych żołnierzy Armii Krajowej ze słynnymi opaskami na rękawach. Byli też słuchacze Zielonkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ale co chyba najważniejsze było mnóstwo młodzieży z miejscowego gimnazjum i przedstawiciele naszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce. Wszyscy ci uczniowie mieli niebywałą okazję przeżycia wyjątkowej lekcji historii, osobiście usłyszeć o wydarzeniach i ludziach – bohaterach czasu II wojny światowej, a także spotkać się ze świadkami tamtych trudnych dla naszej ojczyzny lat. W ich pamięci i wyobraźni pozostaną tamte chwile, by znane przysłowie: „Historia magistra vitae est” spełniło się w życiu tych młodych ludzi.

     W tym miejscu pragniemy wyrazić szczególną wdzięczność p. Pawłowi Tadeuszowi Gajzlerowi, miejscowemu historykowi, który zaprosił wychowanków naszego Ośrodka do zgłębiania tajemnic historii tej zielonkowskiej ziemi i ludzi na niej żyjących.