Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

     12 marca  2015 roku uczniowie  klasy IIA pod opieką wychowawczyni Anety Kochel, uczniowie klasy IIIF pod opieką wychowawczyni Katarzyny Kietlińskiej oraz uczniowie klasy IID pod opieką wychowawcy Piotra Wróbla wzięli udział w autokarowej wycieczce do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. 

     Celem wycieczki był udział uczniów w programie profilaktycznym z zakresu propagowania zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się na przystankach, dworcach oraz  w środkach  komunikacji publicznej realizowanym przez Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji, Komisariat Kolejowy Policji, Muzeum Kolejnictwa w Warszawie oraz Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Zajęcia miały postać lekcji edukacyjnej pod nazwą Koleją po wiedzę.  Najpierw przedstawicielka Muzeum Kolejnictwa w Warszawie  przeprowadziła zajęcia z zakresu zagrożeń  występujących na przejazdach kolejowych oraz w trakcie podróży koleją. Następnie uczniowie udali się do wagonu motorowego SN-52, w którym funkcjonariusz Komisariatu Kolejowego Policji zapoznał wszystkich z zasadami bezpieczeństwa w komunikacji kolejowej oraz konsekwencjami prawnymi za wybrane przestępstwa i wykroczenia. Później wróciliśmy do zabytkowej Sali Lustrzanej, w której przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej omówił zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mieszkalnych. Następnie odbyły się warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w szczególności czynności ratownicze w związku z zatruciem tlenkiem węgla. Uczniowie chętnie uczestniczyli w tych zajęciach.