Warsztaty z pierwszej pomocy

W dniu 03.10.2022 odbyły się warsztaty z zakresu pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa społecznego i zachowanie w sytuacjach kryzysowych w szkole, przeprowadzone przez Fundację Bracia. Uczniom zostały przekazane informacje o różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych mających miejsce na całym świecie w których koniecznością jest niesienie pomocy osobom słabszym i pokrzywdzonym. Nabycie umiejętności podstaw udzielania pierwszej pomocy.