Tajemnice Cerkwi prawosławnej

Dnia 23 września br. uczniowie oddziałów: 7a, 8a i 8b mieli okazję uczestniczyć w wycieczce szkolnej, podczas której zwiedzili prawosławną cerkiew św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli. Wyjazd miał charakter interdyscyplinarny: obecni na niej opiekunowie – nauczyciele przedmiotów: religii, języka rosyjskiego i historii zadbali, aby uczniowie poznali rys historyczny prawosławia, założenia religii prawosławnej i walory języka cerkiewno-słowiańskiego.

    Wystrój świątyni, opowieści przewodnika – prawosławnego księdza wzbudziły fascynację i zainteresowanie uczniów, co uwidoczniło się w ilości i poziomie zadawanych pytań.  Niektórzy z uczniów już dzień przed wycieczką wyszukali w internecie informacje na temat cerkwi i mogli skonfrontować  zdobytą wiedzę z  rzeczywistością. W podsumowaniu ksiądz podziękował uczniom za obecność i pochwalił, że na piętnaście ostatnich grup uczniów, które oprowadzał po cerkwi, naszą grupę zapamięta szczególnie za zainteresowanie i wiedzę religijną. Dopełnieniem doznań estetycznych i duchowych dla uczniów było  rozdanie przez księdza wyjątkowych świec z wosku pszczelego, które mogli zapalić i postawić przed wybraną ikoną osoby świętej lub zabrać do domu. 

     Prawie dwugodzinny pobyt w świątyni zwieńczył spacer po starym prawosławnym cmentarzu, na którym uczniowie rywalizowali w wyszukiwaniu najstarszych grobowców, na których daty sięgały nawet XVIII wieku. W drodze do autokaru, dla relaksu, uczniowie skorzystali z pięknej pogody i placu zabaw w parku, w którym mogli w pełni nacieszyć się urokami jesieni i pełni wrażeń powrócić do szkoły. 

     Nauczyciele języka rosyjskiego oraz religii, zachęceni pierwszym wyjazdem i zachowaniem uczniów, planują kolejny wyjazd, aby dzieci i młodzież mogła zdobywać wiedzę nie tylko z podręczników, ale na żywo – doświadczając jej wszelkimi zmysłami.