Dopalacze – jak się przed tym bronić

     W dniach 27-28 stycznia br w większości klas odbyły się konwersatoria pod hasłem „Dopalacze – jak się przed tym bronić”. Była to jedna z kolejnych odsłon zadań realizowanych w ramach konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy”. Z oddziału VIIb zostało wyłonione grono ekspertów: Oliwa Gilun, Norbert Ołdak, Mateusz Anulewicz oraz Weronika Ochnik, którzy na podstawie otrzymanych materiałów przygotowali się merytorycznie do prowadzenia konwersatoriów. Nadzór nad zajęciami sprawował wychowawca oddziału pan Piotr Dębniak. W trakcie dyskusji uczniowie otrzymali informacje, czym są dopalacze, w jakich postaciach występują, jakie są skutki ich stosowania a przede wszystkim, jak skutecznie się przed nimi bronić. Była to świetna okazja do wymiany własnych doświadczeń i spostrzeżeń związanych z tematyką dopalaczy.