Wygoda to podstawa kreatywnego myślenia!

     W styczniu w naszej szkole pojawiły się nowe, wygodne pufy. Wykorzystywane są do lekcji o charakterze czytelniczo-twórczym z języka polskiego, a także do zajęć z Poezjoterapii, prowadzonych przez p. Presilę Grzymek. Dzięki takim właśnie zajęciom uczniowie mogą rozwijać swoje talenty pisarskie oraz zdobywać nową wiedzę o tym, jak konstruktywnie i twórczo pisać, jak opowiadać o swoich emocjach, jak przelewać na papier swoje uczucia, czy opisywać postrzeganie otaczającego świata. Każde procesy twórcze służące autoekspresji pomagają bowiem lepiej zrozumieć siebie, rozwiązywać konflikty, umiejętnie kierować własnym zachowaniem, podnosić samoocenę i samoświadomość. Uczennicą, która dotychczas na zajęciach z Poezjoterapii poczyniła największe postępy twórcze jest Justyna Siek, zwyciężczyni Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Sebyły w Kłobucku, o czym więcej w następnej rubryce. Tym samym doceniamy również twórczość pozostałych uczniów, którą publikujemy od początku powstania pisma „Na głos”.