II Dzień Patrona w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. kpt Jerzego Bartnika w Zielonce

    13 grudnia to tradycyjnie święto w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce, choć w tym dniu przypominane są aż dwa smutne wydarzenia z przeszłości: wprowadzenie stanu wojennego w Polsce i odejście kpt. Jerzego Bartnika „Magika”, najmłodszego kawalera najwyższego polskiego wojennego odznaczenia – Virtuti Militari.

   13 grudnia 2019 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zielonce był szczególnie uroczysty. Już po raz drugi w naszej placówce odbywał się Dzień Patrona. Do uroczystości cała społeczność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. kpt. Jerzego Bartnika przygotowywała się z wielką starannością, przez cały miesiąc.

  Na lekcjach: historii, wiedzy o społeczeństwie i podczas zajęć z wychowania patriotycznego, dzieci i młodzież zapoznawały się z sylwetką Jerzego Bartnika „Magika”. Podstawą były informacje zawarte w książce Marii Wiśniewskiej pt. „Magik i Lalka”, z komiksu historycznego autorstwa Dariusza Rygiela i Pawła Gajzlera pt. „Pamiętaj, jesteś Polakiem”, z artykułu zamieszczonego przez nauczyciela historii w Roczniku Wołomińskim pt. „Jerzy i Maria Teresa Bartnik – rodzeństwo z harcerskiego oddziału Parasol”, oraz z biogramu Jerzego Bartnika „Magika” zamieszczonego w internecie, na polskiej stronie Wikipedii.

    Wszyscy uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy MOS im. kpt. Jerzego Bartnika w Zielonce wzięli w tym roku udział w Ogólnoszkolnym Konkursie Wiedzy o Patronie. Ostra rywalizacja przebiegała na pięciu poziomach, wśród: IV, V, VI, VII i VIII klas. Na każdym poziomie zwycięzcami zostali uczennice i uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą o Patronie. O bardzo wyrównanym poziomie konkursu niech świadczy fakt, iż wyłoniono aż 10 zwycięzców, którzy otrzymali stosowne dyplomy i nagrody rzeczowe.

    Z okazji Dnia Patrona każdy oddział szkolny razem z wychowawcą przygotował w klasach gazetki na temat Jerzego Bartnika „Magika”. Działania te wpisywały się również w comiesięczny konkurs na najbardziej estetyczną salę prowadzony przez opiekunów Samorządu Szkolnego: p. Presilę Grzymek i p. Dominika Brodę. Na korytarzu drugiego piętra zawisły dodatkowo, aż trzy gazetki szkolne dotyczące Patrona, a jedna z nich prezentowała fotorelację z ubiegłorocznych grudniowych uroczystości.

    Kolejnym konkursem związanym z Patronem był II Ogólnoszkolny Konkurs Plastyczny na przedstawienie dowolną techniką sylwetki kpt. Jerzego Bartnika „Magika”. Konkurs rozstrzygnęło jury w składzie: p. Adrianna Świerszcz i p. Paweł Gajzler. Wyłoniono trzech zwycięzców i przyznano dyplomy i nagrody za: I, II i III miejsce, oraz dwóch autorów  prac nagrodzono wyróżnieniami. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne trafiły na gazetkę szkolną przy sali gimnastycznej.

Uroczystość Patrona w NSP w Zielonce poprzedził wywiad przeprowadzony przez dwóch uczniów naszej szkoły pod okiem polonistki p. Presili Grzymek z p. Ewą Bartnik – wdową po Jerzym Bartniku. Efekty tego wywiadu będziemy mogli przeczytać już niedługo, w przygotowywanym do druku, drugim numerze szkolnego miesięcznika „Na głos”.

     Na Uroczystość Patrona Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. kpt. Jerzego Bartnika w Zielonce przyjechały w tym roku aż dwie panie Bartnik: p. Ewa Bartnik – wdowa po Jerzym Bartniku „Magiku” i p. Ewa Bartnik – najmłodsza z córek. Przybył również przyjaciel Jerzego Bartnika z Kapituły Virtuti Militari – płk Henryk Ratyna.

     Uroczystościom przewodził dyrektor NSP w Zielonce. Sylwetkę Patrona Placówki przedstawił nauczyciel historii p. Paweł Gajzler, a oprawę muzyczną i werblistę przygotował nauczyciel muzyki p. Mariusz Chwedczuk. Uroczystościom towarzyszył szkolny Poczet Sztandarowy ze sztandarem placówki, ufundowanym przez p. Ewę Bartnik. Uroczystość uświetnił kilkunastoma utworami patriotycznymi występ Chóru „Orion” z Warszawy, którego występ przerywany był kilkukrotnie brawami. Płk Henryk Ratyna specjalnie na tę uroczystość przygotował i odczytał kolejny patriotyczny wiersz. Nie krył również pochwał dla postaw patriotycznych nauczycieli i młodzieży z naszego ośrodka.

     Wszyscy zebrani mieli możliwość obejrzeć 30 minutowy wywiad z kpt. AK Jerzym Bartnikiem „Magikiem”, przeprowadzony przez Archiwum Mówione w Muzeum Powstania Warszawskiego, który wyświetlił Pedagog Szkolny p. Mariusz Wilk. Wprowadzenia do filmu dokonał p. Paweł Gajzler. Głos zabrała również p. Ewa Bartnik, która opowiedziała zebranym wiele ciekawych rzeczy o swoim mężu.

     W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów finalistom Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły, Szkolnego Konkursu Plastycznego na przedstawienie sylwetki Patrona Szkoły, oraz w Konkursie „Szkoła wolna od dopalaczy”, na plakat pod hasłem „Stop dopalaczom”. Dyplomy i nagrody wręczali: dyrektor szkoły ,p. Ewa Bartnik, p. Adrianna Świerszcz, p. Paweł Gajzler i p. Piotr Dębniak.

     Następnie dyrektor szkoły wręczył wiązankę kwiatów Gościowi Specjalnemu uroczystości – p. Ewie Bartnik. Po czym nastąpiło wręczenie przez uczniów czerwonych róż wszystkim członkom Chóru „Orion”, p. Ewie Bartnik – córce Jerzego Bartnika, oraz płk Henrykowi Ratynie.

     Na koniec program artystyczny zaprezentowało Koło Teatralne pod kierunkiem p. Bożeny Gąsiorowskiej.