Wybory Samorządu Uczniowskiego

    W listopadzie 2019 roku odbyły się wybory do SU. Uczniowie na swoich przedstawicieli wybrali: Krystiana Marcinkowskiego (o. VIIIa) – przewodniczący, Gabriela Popisa (o. VIb) – zastępca, Bartosza Celmera (o. IVa) – zastępca. Opiekunem Samorządu została p. Presila Grzymek – nauczycielka języka polskiego. W ramach pracy Samorządu zainicjowano już pierwsze akcje. Jedną z nich jest nawiązanie współpracy z Fundacją Przyjaciele Braci Mniejszych, na rzecz której uczniowie Szkoły będą zbierać plastikowe nakrętki. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na potrzeby Schroniska dla Zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim. Kolejną inicjatywą Samorządu jest wykonanie korytarzowej gazetki wraz ze Szkolnym Klubem Wolontariatu, a także pomoc w przygotowaniu akcji charytatywnej na leczenie Mai Kapłon – finalistki the Voice of Poland.