Akcja samopomocy/konkursu “Poczytaj mi kolego”

  1. Czas trwania: 4-7.11.2019

  2. Uczestnicy: uczniowie NSP w Zielonce

  3. Cele: pobudzenie aktywności uczniów na przerwach śródlekcyjnych do pomagania uczniom słabszym w bieżącej nauce szkolnej, konstruktywne spędzanie odpoczynku na przerwach, budzenia w uczniach potencjału do dzielenia się wiedzą z innymi

  4. Jury konkursu: p. Mariusz Chwedczuk (opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu)

    i p. Presila Grzymek (opiekun Samorządu Uczniowskiego)

  5. Zadania dla uczniów: spontaniczne pomaganie w nauce na przerwach uczniom słabszym (praca z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń, lekturą)

  6. Wyniki będą ogłoszone na podstawie obserwacji na przerwach uczniów przez jury oraz zgromadzonej dokumentacji fotograficznej

  7. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród: 08.11.2019 na apelu końcowym na sali gimnastycznej.

    Po ogłoszeniu akcji samopomocy/konkursu „Poczytaj mi kolego” jurorzy zauważyli u uczniów wzrost zachowań empatycznych ukierunkowanych na pomoc koledze/koleżance w trudnościach szkolnych. Zdarzało się również wspólne czytanie lektury lub interesującej powieści podczas przerwy śródlekcyjnej.  Część uczniów swoją aktywność wiązała głownie ze zdobyciem nagrody, choć byli i tacy, którzy pomagali innym w nauce ze szczerych chęci. Jurorzy przy podsumowaniu akcji docenili uczniów, którzy w okresie jej trwania odznaczyli się szczególnym zaangażowaniem i szczerością. Mamy nadzieje, że postawy samopomocy w nauce wśród uczniów utrwalą się i będą częstym zjawiskiem.