Ogólnopolski Test Ortograficzny

29 października 2019 roku odbył się Ogólnopolski Test Ortograficzny zorganizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. Wzięli w nim udział następujący uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce: 

Małgorzata Juchow 4a
Marcin Oleksy 4a
Jan Kalinowski 5a
Sandra Zabrocka 5a
Amelia Skrzeczkowska 5b
Milena Tomasik 5b
Oliwia Chorąziak – Krzemińska 6a         
Weronika Wilk  6a
Gabriel Popis  6b
Braian Cichorek 7a
Damian Wójcik 7a
Oliwia Gilun 7b
Jakub Pawlik 7b
Artur Czublun 7c
Justyna Siek 7c
Hubert Dekar 8a
Jakub Kempski 8a
Daria Kryśkiewicz 8b
Julia Skibniewska 8b

Test został przeprowadzony na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie w dwóch grupach wiekowych: klasy IV- VI oraz klasy VII – VIII. Składał się z dwudziestu sześciu pytań podzielonych na bloki tematyczne z podanymi do nich czterema odpowiedziami, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie mogły być poprawne. Uczniowie mieli także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie. Testy zawierały pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogli spróbować swoich sił. Każdy z uczestników konkursu, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania. Wyniki konkursu uczniowie poznają w listopadzie bieżącego roku.