Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

     Dnia 2 września 2019 roku o godzinie 9.00 uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce wraz z dyrekcją, nauczycielami i wychowawcami uroczyście powitali nowy rok szkolny.

     Wprowadzenie sztandaru Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce przy wtórze werbla nadało powagi sytuacji, którą dopełniło wspólne odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego przy akompaniamencie pianina. Dyrektor MOS przypomniał uczniom, że zaczynają kolejny szczebel nauczania, o którym pan dyrektor szkoły w anegdocie pouczył, ze nie jest to droga „z górki” i warto od razu „zacząć się wspinać”, czyli zabrać się do systematycznej nauki szkolnej.

     Po części oficjalnej, którą zakończyło uroczyste wyprowadzenie sztandaru Placówki przy akompaniamencie werbla, uczniowie udali się z wychowawcami do sal szkolnych, gdzie zapoznali się z aktualnym planem lekcji i harmonogramem nowego roku szkolnego. Druga część zajęć poświęcona została uczczeniu 80 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Zapoznano uczniów z krótkim rysem historycznym i z bohaterską postawą naszych rodaków – nieugiętych wobec agresji z zachodu.