Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

     Nie możemy uwierzyć, że to już… Koniec z wstawaniem skoro świt, koniec z pytaniem, kartkówkami, testami. Przed nami ponad dwa miesiące błogiej wolności…

    Dnia  19 czerwca 2019 roku w Gimnazjum w Zielonce oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zielonce odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019, w której uczestniczyli: dyrektorzy ośrodka, dyrektor szkół, dyrektor administracyjny pan Daniel Pac, żona patrona naszej placówki pani Ewa Bartnik, kierownicy internatów, wychowawcy, grono pedagogiczne, inni pracownicy szkół, rodzice i uczniowie. Uroczystość prowadził Krystian Marcinkowski z oddziału VIIa. Najpierw wprowadzono poczet sztandarowy, odśpiewano hymn, powitano wszystkich przybyłych. Następnie głos zabrał dyrektor ośrodka. Po przemówieniu uczniowie trzecich klas gimnazjum i ósmych szkoły podstawowej złożyli uroczyste ślubowanie. Po ślubowaniu  otrzymali świadectwa ukończenia szkół. Następnie wręczono świadectwa, nagrody i dyplomy  uczniom osiągającym  najlepsze wyniki w nauce. Specjalnie wyróżniony został Kamil Kieczka z oddziału VIa, który otrzymał  nagrodę specjalną – rower  – za najwyższą średnią ocen w szkole. Na tym zakończyła się część oficjalna i rozpoczęła część artystyczna przygotowana przez uczniów z klas młodszych. Po części artystycznej głos zabrała jeszcze pani Ewa Bartnik. Potem Krystian w imieniu całej społeczności uczniowskiej podziękował kadrze pedagogicznej za miniony rok szkolny, a uczniowie w dowód wdzięczności wręczyli kwiaty.