Konkurs Ortograficzny

24 maja 2019 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny, który przygotowały i przeprowadziły nauczycielki języka polskiego: Małgorzata Szymanek i Katarzyna Kietlińska. Wzięło w nim udział dwadzieścioro sześcioro uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce. Uczniowie otrzymali do  rozwiązania osiem zadań otwartych. Na ich rozwiązanie mieli czterdzieści pięć minut. Musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością reguł polskiej ortografii oraz umiejętnością wykorzystania wiedzy w praktyce.           

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce: Katarzyna Borkowska,  oddział VIB

II miejsce: Oliwia Gilun, oddział VIB

III miejsce: Daniel Pietraszewicz, oddział VIIB

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i drobne upominki.