Rozwijamy kompetencje społeczne – udział w realizacji projektu Sprawiedliwi wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw

     W dniach 16.11.2018 r. – 18.11.2018 r.  trzej wychowankowie naszej placówki: Paweł Hansson, Łukasz Talkowski, Wiktor Wołodźko wraz z opiekunem panem Maciejem Frątczakiem uczestniczyli w pierwszej części projektu Sprawiedliwi wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw realizowanego przez Katedrę UNESCO do spraw Edukacji o Holokauście Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym celem projektu skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych jest rozwijanie kompetencji społecznych. W czasie zajęć odbywających się w Krakowie młodzież wspólnie z nauczycielami i badaczami uniwersyteckimi odkrywała mało znane historie swoich miejscowości, poznała metodę pracy projektowej, rozwijała wiedzę z zakresu historii II wojny światowej i Holokaustu, uczyła się krytycznej oceny źródeł historycznych oraz sposobów pracy ze społecznościami lokalnymi.  Uczniowie wzięli także udział w grze terenowej, dzięki której mogli poznać historię krakowskich  Żydów. Uczestniczyli w projekcji filmu Dzieci Ireny Sendlerowej.

     Wychowankowie naszego ośrodka bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Mimo że byli jedną z najmłodszych grup, chętnie brali udział w dyskusji, odpowiadali na pytania zadawane przez prowadzących.

     W czasie pobytu w Krakowie chłopcy mieli także okazję poznać niektóre zabytki naszej dawnej stolicy. Zobaczyli Rynek Główny wraz z Sukiennicami, Bazylikę Mariacką, Zamek Królewski na Wawelu. Odwiedzili smoka wawelskiego. Spacerowali Bulwarem Czerwieńskim wzdłuż Wisły oraz ulicą Franciszkańską, silnie związaną z postacią Jana Pawła II.  To przy niej w Pałacu Biskupim znajduje się znane Papieskie Okno, z którego wielokrotnie podczas pobytu w Krakowie nasz papież przemawiał do wiernych.

     Paweł, Łukasz i Wiktor byli bardzo zadowoleni z wyjazdu do Krakowa. Chętnie wybiorą się tam już w połowie grudnia na drugą część zajęć związanych z realizacją projektu.