Język angielski z … komputerem

     W  roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel języka angielskiego p. D. Broda wprowadził zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem komputerów i sieci internetowej. Odbywają się one w pracowni komputerowej. Celem tych lekcji jest aktywizacja uczniów w nauce języka obcego, poprzez nowe metody i sposoby pracy.

     W czasie zajęć wykorzystywane są portale internetowe „Szlifuj swój angielski” -największy i najpopularniejszy serwis do nauki języka angielskiego, „Anglozof” oraz tłumacz „Diki”. Wspomniane programy są olbrzymią bazą wiedzy, ćwiczeń, ciekawostek językowych, dzięki czemu uczniowie mogą na bieżąco sprawdzać informacje potrzebne do poprawnego wykonania zadań gramatyczno-leksykalnych. Wykorzystywane są również krótkie filmy z napisami w języku angielskim do nauki  wymowy  oraz  czytania.  Filmy  są  związane  ze  sportem,  motoryzacją,  modą,  zdrowiem,  tematami  aktualnymi i interesującymi młodych ludzi. Rozwiązywane są również zadania polegające na tłumaczeniu angielskich piosenek, co pozwala łączyć zdobytą wiedzę z poznawaniem nowych zwrotów, kolokacji słów i idiomów.

     W pierwszym miesiącu nauki młodzież – po zapoznaniu się z techniczną częścią obsługi komputera oraz portali internetowych – bardzo sprawnie korzysta z nowych narzędzi i efektywniej pracuje podczas lekcji. Pozytywnym sygnałem jest to, że są osoby, które robią więcej niż jest przewidziane podczas zajęć i nie są to wyłącznie najlepsi uczniowie.

     Metody, w których młodzież, indywidualnie lub w grupach,  szuka sposobów na rozwiązania zadania dają możliwość zaufania we własne umiejętności, zapamiętania na dłużej przerabianych treści oraz pokazują, że komputer podłączony do sieci internetowej nie służy wyłącznie do rozrywki. Wiele osób z wielką satysfakcją i radością informuje o wynikach swojej pracy, ciesząc się z rozwiązania intelektualnych wyzwań. Można stwierdzić, że kolejnymi korzyściami tych zajęć są: rozwijanie umiejętności samokształcenia oraz czerpnia radości z nauki.