Egzamin gimnazjalny 2017/2018

     W dniach 18.04.2018 r. – 20.04.2018 roku, zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, został przeprowadzony egzamin gimnazjalny dla uczniów oddziałów trzecich. Przystąpiło do niego czterdzieścioro gimnazjalistów naszej placówki.

     Pierwszego dnia uczniowie pisali część humanistyczną, która obejmowała historię i wiedzę o społeczeństwie oraz język polski. Zadania z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie miały charakter zamknięty, a zadania z języka polskiego – charakter zamknięty i otwarty.

    Drugi dzień został poświęcony na część matematyczno – przyrodniczą, w której wyodrębniono przedmioty przyrodnicze: biologię, chemię, fizykę i geografię,  oraz matematykę. Zadania z zakresu przedmiotów przyrodniczych miały formę zamkniętą, a zadania z zakresu matematyki – formę otwartą i zamkniętą.

Ostatniego dnia gimnazjaliści pisali egzamin z języka obcego nowożytnego, który zdawany był na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Wszyscy uczniowie mieli obowiązek przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym,  a na poziomie rozszerzonym –  ci, którzy kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. W naszym gimnazjum do egzaminu z języka angielskiego ma poziomie podstawowym i rozszerzonym przystąpiło trzydzieści siedem osób. Trzy osoby pisały zaś język rosyjski na poziomie podstawowym. Zadania na poziomie podstawowym miały charakter zamknięty, na poziomie rozszerzonym – charakter zamknięty i otwarty.

   Wszyscy nasi uczniowie ukończyli pracę z arkuszami egzaminacyjnymi. Teraz muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać do 22 czerwca 2018 roku na wydanie zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.