Uroczystość zasadzenia Dębów Katyńskich w Zielonce

18 września 2017 r. godz. 10.00 odbyła się uroczystość posadzenia 7 Dębów Katyńskich w Parku Miejskim

w Zielonce

                Wychowankowie i kadra Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum  oraz Niepubliczna Szkoła Branżowa I Stopnia działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce uczestniczyli w programie “Katyń…ocalić od zapomnienia” (http:www.katyn-pamietamy.pl). Celem realizowanej przez MOS Zielonka akcji było uczczenie 7 Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, w związku z przypadającą 78 rocznicą agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. Nasze działania mają na celu przywrócenie i zagwarantowanie im zbiorowej, pokoleniowej pamięci poprzez posadzenie dębów. Spośród tysięcy Polaków rozstrzelanych przez sowieckie NKWD na Wschodzie w 1940 r. wybraliśmy siedmiu polskich oficerów, którzy walczyli nie tylko podczas wojny obronnej 1939 r. lecz również uczestniczyli w 1920 r. w wojnie polsko – bolszewickiej w walkach podczas Bitwy Warszawskiej, stoczonej w najbliższej okolicy Zielonki. W 1940 r. zostali oni rozstrzelani przez sowietów w Katyniu. W związku z tym, iż bohaterowie Ci pochodzili ze wschodnich kresów, gdzie nie ma możliwości upamiętnienia ich rozstrzelania, najwłaściwszym miejscem do upamiętnienia tego tragicznego wydarzenia jest teren, na którym walczyli o polskość w 1920 r.

 

A oto nasi bohaterowie, których upamiętniliśmy 18 września 2017r.:

1. ARCICHOWSKI MIECZYSŁAW, syn Leopolda, ur. 1896 r.

W 1920 r. lekarz w 13 pułku piechoty wchodzącym w skład 8. DP.

Walczył w sierpniu 1920 r. z sowietami pod Ossowem.

W 1939 r. podporucznik, ostatni stopień wojskowy porucznik.

Rozstrzelany w 1940 r. przez NKWD w Katyniu.

2. ENGEL ADOLF vel ABRAM (ABRAHAM), syn Izaaka, ur. 1886 r.

W 1920 r. ordynator szpitala polowego nr 206 wchodzącego w skład 8. DP, oraz dowódca

dywizyjnej kolumny dezynfekcyjnej. Dywizja w sierpniu 1920 r. broniła odcinka pod Ossowem .

W 1939 kapitan, ostatni stopień wojskowy – major. Rozstrzelany w 1940 r. przez NKWD w Katyniu.

3. FILIPOWICZ STANISŁAW, syn Erazma, ur. 1899 r.

Walczył z sowietami pod Ossowem w sierpniu 1920 r.

w 21 pułku piechoty wchodzącym w skład 8. DP.

W 1939 r. porucznik. Rozstrzelany w 1940 r. przez NKWD w Katyniu.

4. GIERCZAK MIECZYSŁAW, syn Michała, ur.1899 r.

W sierpniu 1920 r. walczył z sowietami pod Ossowem

w 13 pułku piechoty wchodzącym w skład 8. DP.

W 1939 r. porucznik, ostatni stopień wojskowy – kapitan.

Rozstrzelany w 1940 r. przez NKWD w Katyniu.

5. PERZYŃSKI JÓZEF, syn Bronisława, ur. 1895.

W sierpniu 1920 r. walczył z sowietami pod Ossowem,

w 21 pułku piechoty wchodzącym w skład 8. DP.

W 1939 r. kapitan, ostatni stopień wojskowy – major.

Rozstrzelany w 1940 r. przez NKWD w Katyniu.

6. RÓŻYCKI LUDWIK, syn Kazimierza, ur. 1892 r.

Służył w 8 pułku artylerii polowej. W sierpniu 1920 r. z terenu poligonu rembertowskiego

raził ogniem z dział bolszewików pod: Leśniakowizną, Ossowem i Okuniewem.

W 1939 r. porucznik. Rozstrzelany w 1940 r. przez NKWD w Katyniu.

7. SOKALSKI LUDWIK, syn Stanisława, ur. 1888 r.

W 1920 r. oficer w 13 pułku piechoty wchodzącego w skład 8. DP.

Walczył z sowietami w sierpniu 1920 r. pod Ossowem.

W 1939 r. porucznik. Rozstrzelany w 1940 r. przez NKWD w Katyniu.

               

     Do posadzenia 7 Dębów Katyńskich wybraliśmy Miejski Park Dębinki w Zielonce, będący pozostałością po naturalnej dąbrowie, która jest ostańcem Puszczy Słupeckiej. W 1920 r. teren ten należał do folwarku Zosinek, rodzinnych dóbr Hermana Knothe – Wielkiego Łowczego Prezydenta II RP – Pana Prezydenta Ignacego Mościckiego. W 1945 r. z terenu obecnego Parku Miejskiego Dębinki, żołnierze sowieccy wycięli ponad 80 najbardziej dorodnych dębów. Obecnie na terenie Dębinek przeważa drzewostan inny niż tradycyjny dębowy.

     Ogólnopolski Program “Katyń…ocalić od zapomnienia”, w którym uczestniczymy dał możliwość, oprócz upamiętnienia naszych bohaterów, również podjęcia próby odbudowy i rewitalizacji dębów w centrum Zielonki. Program wydarzenia rozszerzyliśmy  o  program  artystyczny przygotowany przez nauczycieli i młodzież Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce.

     Mamy   nadzieję,    że    akcja    sadzenia   Dębów   Katyńskich   w   Zielonce   wpłynie   też   na   poszerzenie  wiedzy  o lokalnej i regionalnej historii oraz będzie trwałą pamiątką dla przyszłych pokoleń. Działania te prowadzimy w celu wzmocnienia wartości patriotycznych u naszej młodzieży z Niepublicznych Szkół działających przy MOS w Zielonce.

Za organizację wydarzenia odpowiadała: Karolina Wójciuk – główny koordynator wydarzenia.

     Swoją obecnością zaszczycił nas patron honorowy Burmistrz Miasta Zielonki oraz goście honorowi, w tym wojenni bohaterowie ze Stowarzyszenia Kombatantów.