Ważna informacja dla rodziców i uczniów gimnazjum !!

    W związku ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi z wdrożenia reformy edukacji, w szczególności dotyczy to zmian dokonywanych na podstawie art. 127 ust. 1 i art.128 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę − Prawo oświatowe, informujemy, że od 1 września 2017/2018 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce będzie funkcjonowało Gimnazjum, jak i  Niepubliczna Szkoła Podstawowa. Zatem oddziały drugie i trzecie gimnazjum, pozostaną tylko do momentu wygaszenia kształcenia gimnazjalnego. Oznacza to, że uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymają promocji do klasy drugiej gimnazjum, z dniem 1 września 2017 r. staną się uczniami klasy siódmej szkoły podstawowej (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zielonce).

    Więcej informacji na temat nowej reformy znajdą państwo na stronie: http://reformaedukacji.men.gov.pl