Egzamin gimnazjalny w naszej szkole

    W dniach 19-21 kwietnia w Naszej Szkole odbyły się egzaminy gimnazjalne. Pierwszego dnia stres uczniów i uczennic był największy, ale wszyscy uczniowie zgodnie stwierdzili, że z chwilą otwarcia arkuszy egzaminacyjnych stres mija bo trzeba się skoncentrować na rozwiązywaniu zadań. Do egzaminów przystąpiło 49 uczniów i uczennic.  Wszystkim życzymy powodzenia w uzyskaniu, jak najwyższej ilości punktów i czekamy na ogłoszenie wyników.