“Odpowiedzialność prawna osób nieletnich” – spotkanie z Panią nadkomisarz Wiolettą Zychnowską

      W dniu 05 kwietnia 2017 roku uczniowie oddziałów pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum  przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce wzięli udział w spotkaniu z Wydziałem Prewencji Policji w Wołominie.                

     Celem spotkania było przybliżenie uczniom odpowiedzialności  prawnej osób nieletnich. Nadkomisarz Wioletta Zychnowska podczas wykładu wyjaśniła kogo nazywamy nieletnim i kiedy osoba nieletnia ponosi karę oraz czy jest to czyn karalny. Uczniowie poznali obowiązujące w tej kwestii przepisy prawne. Wspólnie z nadkomisarz omówili pojęcie demoralizacji. Wśród wypowiadanych haseł mówiono o naruszeniu zasad współżycia społecznego, systematycznym uchylaniu się od obowiązku szkolnego, paleniu papierosów, używaniu alkoholu lub innych środków w celu  wprowadzenia  się w stan odurzenia, czy też uprawianiu nierządu, włóczęgostwo oraz udział w grupach przestępczych.

      Nadkomisarz    omówiła     również    czyny  karalne  ścigane  z  urzędu,  takie  jak:  rozboje,   kradzieże,      kradzieże  z włamaniem, bójki i pobicia, namawianie do alkoholu nieletniego lub zażywania narkotyków.

      Omówiono również kwestie prawne dotyczące nieletnich, którzy mogą odpowiadać przed sądem jako dorosły. Mówiono m.in. o tym, iż  nieletni w tym przypadku po ukończeniu 15 roku życia odpowiada za zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, piractwo, czynną napaść na funkcjonariusza, wzięcie zakładnika czy też rozbój.

      Na koniec spotkania uczniowie obejrzeli  film „Kibol”