Zamek Królewski w Warszawie

    Dnia 20 lutego 2015 r. odbyła się wycieczka szkolna uczniów klas IV, V i VI Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce. Trasa wycieczki: Zielonka – Warszawa Stare Miasto, Zamek Królewski – Zielonka. Celem wyjazdu było poszerzenie horyzontów, wzbogacenie wiedzy historycznej o tradycji i kulturze polskiej oraz kształtowanie postaw patriotycznych uczniów poprzez zwiedzanie Starego Miasta w Warszawie i udział w lekcji muzealnej w Zamku Królewskim pt. “Wizyta u króla”.

    Podczas spaceru po Warszawie uczniowie zobaczyli i zapoznali się z historią wielu ważnych i ciekawych miejsc w stolicy: Teatr Narodowy, Grób Nieznanego Żołnierza (mieli okazję uczestniczyć w zmianie warty, co wywołało  żywe reakcje uczniów), Rynek Starego i Nowego Miasta, kościoły Starówki, m.in. gąsienicę “Goliata” na murze katedry św. Jana. Ponadto zobaczyli miejsce grobu powstańczego K. K. Baczyńskiego, mury okalające Starówkę, pomnika J. Kilińskiego, Małego Powstańca, Syrenki Warszawskiej i Nike. Słuchali fragmentów muzyki Fryderyka Chopina przy słynnych grających ławeczkach, będących dużą atrakcją dla turystów.  Na pamiątkowych tablicach umieszczonych w wielu miejscach, mieli możliwość przeczytać o miejscach walk podczas Powstania Warszawskiego, a także o Katyniu. Podczas przejścia na Rynek Nowego Miasta zatrzymali się przed domem,
w którym przyszła na świat polska noblistka M. Skłodowska-Curie.

     Przed Zamkiem Królewskim powitał nas Zygmunt III Waza ze swojej słynnej kolumny. W komnatach zamku uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej: dowiedzieli się m.in. jak i gdzie król przyjmował gości w zamku, co jadł, gdzie spał, gdzie odbywały się słynne obiady czwartkowe. Ćwiczyli ukłony mężczyzn i kobiet przed królem, obejrzeli salę tronową, dotykali insygniów królewskich. Ponadto dowiedzieli się jak pisano, zabezpieczano, wysyłano i odczytywano listy królewskie. Mieli okazję zobaczyć na obrazach nie tylko sławnych królów polskich, ale także Warszawę z czasów Canaletta, dowiedzieli się także, jak wygląda i działa camera obscura. W kaplicy królewskiej zobaczyli oryginalne berło Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. Warto podkreślić, że przewodnik nie tylko przekazywał uczniom wiedzę, lecz równocześnie sprawdzał ich wiedzę ze znajomości historii Polski – uczniowie otrzymali pochwalę za posiadaną wiedzę historyczną.

    Na zakończenie uczniowie zostali poprowadzeni do mieszkania służącego w Arkadach Kubickiego, aby z powrotem przejść tunelem, którym przechodzili polscy królowie.

Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w tych zajęciach. Ich zachowanie przez dłuższy czas było wręcz wzorowe. Dopiero długość lekcji i natłok wiedzy wprowadził pod koniec spotkania lekkie rozprężenie.