Ważne! Posiedzenie ds. Zespołu Pomocy Psycholigiczno-Pedagogicznej

     Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce zaprasza rodziców i opiekunów na posiedzenie Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w dniu 08-09.05.2014r.

     Dokonywana będzie okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka na podstawie analizy sytuacji szkolnej, wychowawczej i rodzinnej oraz ustalony dalszy proces pracy z podopiecznymi przebywającymi pod naszą opieką.

     Szczegółowe informacje pod numerem 22 771 87 40