WAŻNE! Posiedzenie Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

   Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce zaprasza rodziców i opiekunów na posiedzenie Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w dniu 17.12.2013r.
     Omawiana będzie sytuacja rodzinna, szkolna oraz wychowawcza Państwa  dziecka /podopiecznego przebywającego pod naszą opieką oraz ustalany dalszy proces pracy z dzieckiem.

     Szczegółowe informacje pod numerem 22 771 87 40