Dzień Edukacji Narodowej 2012

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Gimnazjum

przy MOS w Zielonce w roku szkolnym 2012/2013

Dnia 15.10.2012 roku w Gimnazjum przy MOS w Zielonce o godzinie 13.00 odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Justyny Cedrowicz przedstawili humorystyczne scenki z życia naszej szkoły oraz prezentację multimedialną obrazującą w sposób komiczny ciężką pracę wychowawców internatu.

Po przedstawieniu Dyrekcja MOS wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom, wychowawcom i pracownikom obsługi. Pani Dyrektor złożyła również życzenia wszystkim pracownikom naszej placówki.

Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia wszystkim pracownikom  oraz wręczyli piękne laurki.

Ze względu na fakt, że za przygotowanie części artystycznej odpowiedzialni byli wychowawcy internatu Rudzienko – została ona przedstawiona w dniu 14 października w internacie w Rudzienku w obecności Dyrekcji, wychowawców i pozostałych wychowanek ośrodka.

Laurki z życzeniami dla nauczycieli, wychowawców i pozostałych pracowników przygotowały dziewczęta z internatu w Rudzienku pod opieką wychowawców.